Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

ABB
ABB är ett kraft- och automationsföretag verksamt i omkring hundra länder. Bolagets största marknad är Europa, som står för knappt hälften av omsättningen. 

Aktuell analys:

200131                                                                             226,30:-
Ligger fortfarande  på motståndsnivåer 225-230:-
Inväntar bokslut 5 mars 2020
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned
Försiktighet infår rapport rekommenderas!Se analysen här

Tidigare analyser:

200112                                                                             228,60:-
Har gått mer än vår målkurs på 210:- Ligger nu precis över gamla all time high, vilket ofta innebär rekylläge.
Avvakta köp för tillfället, Nedgång mot 196-200:- fullt möjlig. OBS! Alla trender är upp just nu så inga tekniska signaler för sälj finns ännu.

Se analysen här

191107                                                                              185,60:-
Kort trend upp.
Nära omslag till positiv trend MA50/200
Stochastic högt. Långsiktig trendlinje vid ca 165:-

Se analysen här

190902                                                                               185,60:-
Kort trend upp.
Nära omslag till positiv trend MA50/200
Stochastic högt. Långsiktig trendlinje vid ca 165:-

Se analysen här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                4,03                   4,31              
P/E tal                                     22,52                 18,70             
    

Möjlig strategi: 
Köp tre gånger inom köpintervallet
Sälj 2 ggr inom säljintervallet
Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 190-200:-
Säljnivåer:  220-240:-
Stoploss:     189:-

Köpnivåer: 190-200:-
Säljnivåer:  220-240:-
Stoploss:     189:-

Möjlig strategi: 
Köp tre gånger inom köpintervallet
Använd alltid stoploss

Möjlig strategi: Köp om kurs >190:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Möjlig strategi: Köp om kurs >190:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 170-180:-
Säljnivåer:  200-210:-
Stoploss:     160:-