Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Astra Zeneca
AstraZeneca är ett globalt (verksam i över 100 länder) bioläkemedelsföretag ansvarig för hela värdekedjan (upptäckt, utveckling, tillverkning och distribution). Företagets terapiområden är:
Hjärta/kärl och metabola sjukdomar: hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes och åderförkalkning.
Cancer: Behandling av prostata-, bröst- och sköldkörtelcancer.
Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet: astma och förkylning.
Med mera.

Aktuell analys:

200131                                                                                  950:-
Mycket stark fortfarande. 
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned sedan 3 dagar
Kan tyda på rekyl inom kort. 
Första stöd på 900:- sedan 800:- som utgör ett mycket starkt stöd.

Se analys här

Tidigare analyser:

191107                                                                                  836:-
Nått taket i trendkanalen (850:-) och som högst 905:- Bryter in i kanalen igen. 

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år           
Direktavkastning                3,75                    3,85 
P/E tal                                    38,63                   26,09
 

Eventuell strategi:

Köpnivåer: 800-850:-
Säljnivåer:  900-985:-
Stoploss:    780:-
Köp alltid i flera omgångar.

Köpnivåer: 760-800
Säljnivåer:  850-900:-
Stoploss:    745:-
Köp alltid i flera omgångar.