Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Axfood
Axfood bedriver handel med dagligvaror inom svensk detalj- och partihandel i Sverige. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden:
Detaljhandel: De egenägda kedjorna Willys och Hemköp med 258 butiker. Axfood har även samverkanavtal med drygt 800 handlarägda butiker inom Hemköpskedjan, Tempo och Handlar´n.
Partihandel: Axfood Närlivs, Axfood Snabbgross (grossistförsäljning), Axfood Sverige (Partihandel)

191107                                                                                 211,20:-
Stark trend, men på våra nivåer för sälj. Uppmärksamhet på eventuell vändning ned, men trenden är stark uppåt.

Se analys här

191016                                                                                  211,20:-
Stark trend, men på våra nivåer för sälj. Uppmärksamhet på eventuell vändning ned, men trenden är stark uppåt.

Se analys här

190801                                                                                  205,90:-
Dags för rekyl. Ned till 190:- i första hand, därefter får vi se

190614                                                                                  191,75:-
Starka trender uppåt, nära trendkanalens topp. Kanske 4-5% till men liten varning utfärdas redan nu.

Nyckeltal:
Prognoser SME               
Direktavkastning                3,50                   
P/E tal                                     26,43               

Köpnivåer: 190-200:-
Säljnivåer:  220-225:-
Stoploss:     188:-

Köpnivåer: 190-200:-
Säljnivåer:  220-225:-
Stoploss:     188:-