Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Billerud
BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Verksamheten är global med 73% av omsättningen i Europa. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
Packaging: säck- och kraftpapper av premiumkvalitet 
Consumer Boards: Förpackningslösningar av högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel 
Containerboard: Wellådor för känsliga varor och krävande transporter. 

Aktuell analys:

200131                                                                          124,90:-
Bra rapport. 
130:- utgör starkt motstånd och kan bli svårt att gå över just nu. Kan bli fortsatt intervall mellan 100-130.
OM vi bryter 130:- är målet 160:-
MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend upp

Se analys här

Tidigare analyser:

191016                                                                               109,75:-
Lång trend, MA50/200  negativ. Kort sikt MA7/14 är positiv. Svårbedömt inför rapport, men i grunden intressant för köp 100-108:-

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                  3,50                     3,50
P/E tal                                      21,20                  16,37

Möjlig strategi:

Köpnivåer: 110-120
Säljnivåer:  145-160:-
Stoploss:     99:-

Möjlig strategi:

Köpnivåer: 100-108
Säljnivåer:  125-130:-
Stoploss:     99:-