Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Billerud
BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Verksamheten är global med 73% av omsättningen i Europa. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
Packaging: säck- och kraftpapper av premiumkvalitet samt lösningar för kunder inom industri, läkemedel och konsumentsektorn
Consumer Boards: Förpackningslösningar av högkvalitativ kartong för drycker och livsmedel samt konsumentvaror av olika slag.
Containerboard: Wellådor för känsliga varor och krävande transporter. BillerudKorsnäs bildades 2012 som ett resultat av samgåendet mella Billerud och Korsnäs.

190703                                                                                125,45:-
Kan ta sig till 130:- igen? Varning om <110:-

190614                                                                                 119,75:-
Kan ta sig till 130:- igen? Varning om <110:-

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                  3,50                     3,50
P/E tal                                      21,20                  16,37

Möjlig strategi:

Köpnivåer: 112-118:-
Säljnivåer:  125-130:-
Stoploss:     110:-

Köpnivåer: 112-124:-
Säljnivåer:  140-150:-
Stoploss:     110:-