Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Boliden
Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk, raffinering och metallåtervinning. Företaget är verksamt på en global marknad. Inriktning på prospekteringen är malm med zink, koppar och ädelmetaller. I gruvumrådena bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Boliden har fem smältverk.

Aktuell analys:

200225                                                                                  218,30:-
Nere på stödnivå nr 1 = 215-220:-
MA7/14 = trend ned
MA50/200 = trend upp


Se analysen här
 

Tidigare analyser:

200131                                                                                  231:-
Rapport 13 feb.
Indikerar svagare utveckling. Har brutit stödet på 240:-
Nästa stöd på 215:-

Se analysen här
 

191106                                                                                  274:-
Nått sälj nivåer igen. Håll koll på utbrott över motståndslinje på 255:- Stochastic högt, men korta trender är upp, långa trenden MA50/200 är ned.
Vi höjer köpnivåer ett snäpp.


Se analysen här
 

190902                                                                                213:-
Kortsiktig köpsignal via MA7/14. Stochastic högt.
Köpläge vid 200:- nivån
 

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      
Direktavkastning                3,23                    
P/E tal                                      10,25                    
 

Möjlig strategi: Köp 2-3 gånger inom köpintervallet
                                 Sälj 2-3 gånger inom säljintervallet

Köpnivåer:  Nivå 1 =215-220:-
                        Nivå 2 = 180-200:-
Säljnivåer:  240-250:-
Stoploss:     210:- resp 175

Möjlig strategi: Köp 2-3 gånger inom köpintervallet
                                 Sälj 2-3 gånger inom säljintervallet

Köpnivåer:  Nivå 1 =215-220:-
                        Nivå 2 = 180-200:-
Säljnivåer:  240-250:-
Stoploss:     210:- resp 175

Möjlig strategi: Köp 2-3 gånger inom köpintervallet
                                 Sälj 2-3 gånger inom säljintervallet

Köpnivåer: 215-220:-
Säljnivåer:  240-250:-
Stoploss:     210:-

Möjlig strategi: Köp 2-3 gånger inom köpintervallet
                                 Sälj 2-3 gånger inom säljintervallet

Köpnivåer: 195-220:-
Säljnivåer:  230-245:-
Stoploss:     188:-