Castellum
Castellum är ett svenskt fastighetsbolagen . Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning %         3,53                      3,70
P/E-tal                                  12,35                    19,31