Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Cella Vision
CellaVision är ett medicinteknikbolag. Bolagets verksamhet utvecklar, marknadsför och säljer bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Produkterna ämnar ersätta traditionell mikroskopsanalys. Verksamhet bedrivs på global nivå, främst inom Norden, Europa och Nordamerika, där kunderna består av forskningsinstitut. Huvudkontoret ligger i Lund.

Aktuell analys:

200210                                                                          320,50:-
Svårt läge. Lägre toppar indikerar svaghet samtidigt som MA50/200 får köpsignal. 
MA7/14 = trend ned
Uppgång mot 350 är möjligt, men tveksamt.
Första stöd 300:- Andra stöd 267:-
Försiktighet med att köpa.

Se analys här

Tidigare analyser:

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                     
Direktavkastning                0,47%                   
P/E tal                                     76,96               
 

Möjlig strategi: 

Köpnivåer 1: 300-320:- Köpnivå : 270-280
Säljnivåer:  330-350:-
Stoploss 1:     295:-  Stoploss 2: 265:-