Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Clas Ohlson
Clas Ohlson är en detaljhandelskedja med 199 butiker, varav 81 i Sverige, 73 i Norge, 32 i Finland 12 i Storbritannien, 1 i Förenade Arabemiraten, och distanshandel via Internet och postorder. Företagets sortiment finns inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid.

Aktuell analys:

200131                                                                            102,20:-
Lång trend upp (50/200), kort trend ned (7/14)
Rekylfas just nu.

Se analys här

Tidigare analyser:

191001                                                                                94,40:-
Lång trend upp (50/200), kort trend ned (7/14)
Rekylfas just nu.

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                7,65                   
P/E tal                                     14,86               
 

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 92:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger


Köpnivåer: 90-100:-
Säljnivåer:  110-120:-
Stoploss:     90:-

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 88:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger


Köpnivåer: 88-100:-
Säljnivåer:  110-120:-
Stoploss:     85:-