Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Collector
Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Verksamheten omfattar segmenten Privat och Företag. 

Aktuell analys:

200131                                                                                 30,30:-
 Avstå tills vidare. Har brutit stödnivåer, kraftigt fall som inte visar tecken på förandring just nu.

Se analys här

Tidigare analyser:

191107                                                                            58:-   
  Brutit trendlinje. Ser intressant ut för köp

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                 0                         2,64 
P/E tal                                     7,48                     6,93
 

Möjlig strategi: Avstå helt just nu
Köpnivåer: 
Säljnivåer:  
Stoploss:     

Köpnivåer: 51-55:-
Säljnivåer:  78-82:-
Stoploss:     49:-