Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Danske Bank
Danske Bank har idag sin kärnverksamhet i Skandinavien och Baltikum. Rådgivning erbjuds nordiska kunder som har verksamhet utomlands, där Danske Bank har kontor i Ryssland, Nordamerika och Asien. Banken erbjuder lösningar för både privat- och företagskunder inom rådgivning, förvaltning, försäkring och lån. Bolagets huvudkontor är beläget i Köpenhamn.

Aktuell analys:

200131                                                                             112,90-
Stöd på 100:-  Brutit trendlinje sedan okt 2019
Köpsignal på MA50/200 alldeles nyss.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend upp


Se analys här

Tidigare analyser:

190908                                                                           91,22:-
Stöd på 86:-  Köpsignal MA 7/14
Lång trend ned. Hög risk

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år                   
Direktavkastning                        
P/E tal                                     
 

Köpnivåer: 100-110:-
Säljnivåer:  130-140:-
Stoploss:     95-99:-

Köpnivåer: 87-92:-
Säljnivåer:  110-115:-
Stoploss:     85:-