DAX
DAX-indexet speglar aktiemarknaden i Tyskland. Det håller reda på prestationen hos 30 säkra tyska företag som handlas med på Frankfurt Stock Exchange, och det är den mest använda indikatorn på landets aktiemarknad.

DAX

200131                                                                           Nivå 13 126  Stark trend sedan i somras, men nu har vi en stark motståndsnivå på 13 500 som tar emot.
MA50/200 = upp
MA7/14 = ned
Rekyl på mellan 2-6% ligger i korten.
Se analysen här

Vad är ett index?
Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.