Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Dow Jones
De 30 största företagen från en rad olika branscher. De är alla baserade i Amerika och handlas med på antingen New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Dow Jones består av tungviktiga, globala varumärkenI som Apple, Nike, Microsoft, Disney, Wal-Mart, Coca-Cola och American Express.
Det är ett prisvägt index, vilket innebär att högre prissatta aktier har större influens över indexet prestation än de med lägre priser.

Dow Jones

2000225                                                        Nivå  27.961
På väg mot 27.000
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned 
Rekyl ned mot mycket starka nivån runt 27 000 är helt 

Se analysen här

 

Tidigare analyser

200131                                                         Nivå  28.859
Stark marknad.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned sedan 3-4 dgr
Rekyl ned mot mycket starka nivån runt 27 000 är helt ok. Innebär ca -6% om så sker.
Varning om nivån går under 27 000
Se analysen här

 

Vad är ett index?
Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.