Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Duni
Duni designar, tillverkar och marknadsför bordsartiklar för engångsbruk samt förpackningar och förpackningssystem för färdigmatsmarknaden. Bolaget är verksamt främst i Norden, som står för 23% av omsättningen, samt Centraleuropa, som står för 57%. Verksamheten är uppdelad i fem affärsområden:

Aktuell analys:

200131                                                                           131,40:-
Nått motståndsnivåer på ca 135-140:-
Ligger i vårt säljområde nu. Rapport 7 feb
Vid en positiv rapport bryter vi motstånd och kan gå mot 150:-
Negativ rapport? Ned mot 110-115:-
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned


Se analys här

Tidigare analyser:

191016                                                                                 124,60:-
Kraftigt utbrott från 115:-
Rekommendationshöjning från SHB 191015.
Se vår analys från 190910 också.

Se analys här

190910                                                                                 110,60:-
Lång trend upp, kan ta ett bra kliv uppåt...
Oförändrat läge. Håll koll på utbrott.

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                4,60                    
P/E tal                                    21,45                  
 

Köpnivåer: 125-130:-
Säljnivåer:  140-150:-
Stoploss:     120:-

Köpnivåer: 115-125:-
Säljnivåer:  130-140:-
Stoploss:     110:-

Köpnivåer: 110-120:-
Säljnivåer:  150-170:-
Stoploss:     95:-