Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Electrolux
Electrolux är en global koncern med försäljning i 150 länder som tillverkar och säljer hushållsmaskiner. Företagets produktutbud består av produkter som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditionering, dammsugare och småapparater. Produkterna marknadsförs under varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi och Frigidaire.

Aktuell analys:

200225                                                                              206,20:-
Nära stöd område och ligger i vårt köpintervall just nu.
Pass på om kursen går under 200:-
Observera att MA50/200 precis har slagit om till negativ trend.
MA50/200 = Trend ned
MA7/14 = trend ned

Se analys här

 

Tidigare analyser:

200131                                                                              228,70:-
Rapport 31 jan som inte föll marknaden i smaken.
Ser ut att bryta trendlinjen sedan okt 2018.
Risk för nedgång.
Försiktighet krävs nu.
MA50/200 = Trend upp
MA7/14 = trend ned

Se analys här

 

191016                                                                           251,80:-
Starkt motstånd på ca 250:- Korta och långa trenden slagit om till köp. Bevaka om 252:- bryts = köpsignal.

Se analys här

 

191001                                                                             237,20:-
Starkt motstånd på ca 250:- Korta och långa trenden slagit om till sälj. Försiktighet fr om nu och upp till 250:-

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                4,12                    4,31
P/E tal                                    15,43                  11,09
 

Möjlig strategi: Köp med försiktighet just nu.
                                  Håll koll på 200:- nivån
Köpnivåer: 200-210:-
Säljnivåer: 250-260:-
Stoploss:198:-

Möjlig strategi: Köp med försiktighet just nu.
                                  Bryter trendlinje nedåt.
Köpnivåer: 200-210:-
Säljnivåer: 250-260:-
Stoploss:198:-

 

Möjlig strategi: Köp med försiktighet just nu.
                                  OM motstånd bryts (2-3dgr) så är det
                                 en bekräftad köpsignal
                                  Använd alltid stoploss
OM 252:- bryts:
                                 Köpnivåer: 252-262:-
                                 Säljnivåer:  280-295:-
                                 Stoploss:     248:-
OM INTE 252:- bryts:
                                Säljnivåer:  245-255:-
                                Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Möjlig strategi: Köp med försiktighet just nu.
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Köpnivåer: 215-225:-
Säljnivåer:  245-255:-
Stoploss:     210:-