Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Ericsson
Ericsson är verksamt inom kommunikationsteknik och tjänster, och kärnverksamheten är radio, kärnnät och transmission samt telekomtjänster. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder.

 

191107                                                                           89,74:-      Rapport överträffar förväntningar, +7% idag. Motstånd på 97:- Rekyler ned till 80:- helt ok.
OBS, Långa trenden är ned (MA50/200) men kommer att slå om efter dagens rörelse inom 1-2 veckor

Se analys här        
         

Möjlig strategi:   
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss
Köpnivåer: 80- 85:-
Säljnivåer:  90-95:-
Stoploss:     78:-

191017                                                                            89,74:-      Rapport överträffar förväntningar, +7% idag. Motstånd på 97:- Rekyler ned till 80:- helt ok.
OBS, Långa trenden är ned (MA50/200) men kommer att slå om efter dagens rörelse inom 1-2 veckor

Se analys här        
         

Möjlig strategi:   
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss
Köpnivåer: 80- 85:-
Säljnivåer:  90-95:-
Stoploss:     78:-

190910                                                                             76,38:-      Rekyl ned till stöd på ca 73:- Dags för att planera köp igen?                

Se analys här    
             

Möjlig strategi:   
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss
Köpnivåer: 73 - 77:-
Säljnivåer:  85-90:-
Stoploss:     72:-

190704                                                                               89,14:-      Aktien indikerar svaghet. Dags för vinsthemtagning ?                                   

190704                                                                               89,14:-      Aktien indikerar svaghet. Dags för vinsthemtagning ?                                   

190614                                                                                89,22:-      Tillfälligt stopp?    Måste över 97:- för fortsatt uppgång                                    

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                1,46                      1,75
P/E tal                                     27,11                  18,13