Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Ericsson
Ericsson är verksamt inom kommunikationsteknik och tjänster, och kärnverksamheten är radio, kärnnät och transmission samt telekomtjänster. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder.

 

Aktuell analys:

200131                                                                            75,60-      Rapport 24 jan en viss besvikelse i marknaden.
Stödet på 74:- MYCKET viktigt!
Vänta på vändning vid stöd.
MA50/200 = ned
MA7/14 = ned

Se analys här        
         

Tidigare analyser:

191017                                                                            89,74:-      Rapport överträffar förväntningar, +7% idag. Motstånd på 97:- Rekyler ned till 80:- helt ok.
OBS, Långa trenden är ned (MA50/200) men kommer att slå om efter dagens rörelse inom 1-2 veckor

Se analys här        
         

190910                                                                             76,38:-      Rekyl ned till stöd på ca 73:- Dags för att planera köp igen?                

Se analys här    
             

Möjlig strategi:   
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss
Köpnivåer: 73 - 77:-
Säljnivåer:  85-90:-
Stoploss:     72:-

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                1,46                      1,75
P/E tal                                     27,11                  18,13
 

Möjlig strategi:   
                                  Avvakta kurutveckling vid stödet 74:-
Köpnivåer: 74-80:-
Säljnivåer:  90-95:-
Stoploss:     73:-
Använd alltid stoploss!

Möjlig strategi:   
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss
Köpnivåer: 80- 85:-
Säljnivåer:  90-95:-
Stoploss:     78:-