Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Ericsson
Ericsson är verksamt inom kommunikationsteknik och tjänster, och kärnverksamheten är radio, kärnnät och transmission samt telekomtjänster. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder.
 

190704                                                                               89,14:-      Aktien indikerar svaghet. Dags för vinsthemtagning ?                                   

190614                                                                                89,22:-      Tillfälligt stopp?    Måste över 97:- för fortsatt uppgång                                    

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                1,46                      1,75
P/E tal                                     27,11                  18,13