Ericsson
Ericsson är verksamt inom kommunikationsteknik och tjänster, och kärnverksamheten är radio, kärnnät och transmission samt telekomtjänster. Ericsson är ett globalt företag med verksamhet i över 180 länder.

Networks: Produkter och lösningar för kommunikation via mobilnät och fasta nät, inklusive 2G-, 3G-, 4G-radionät, IP- och transmissionsnät, kärnnät och molntjänster.
Global Services: Driver och utvecklar nät och tillhörande stödsystem, i segmentet ingår Professional Services och nätinstallation.
Support Solutions: Mjukvara för driftstödsystem och affärsstödsystem(OSS och BSS), TV och mediahantering samt mobilhandel.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Vinsttillväxt %                     1008                  47,38                      
Försäljningstillväxt %      1,51                      1,98
Direktavkastning                1,49                      1,86 
P/E tal                                     28,92                  18,79