Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Fagerhult
Fagerhult är en belysningskoncern verksam i 20 länder. Företaget utvecklar och marknadsför belysningslösningar för professionella inomhus- butiks- och utomhusmiljöer.

Aktuell analys:

200131                                                                                  59,50:-
Rapport 18 feb
Har vänt till positiv trend MA50/200
Ser ut att ha brutit nedåtgående trend sedan 2017
Kan överraska, men viktigt med stop, kanske vänta tills efter rapport.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned

Se analys här


 

Tidigare analyser:

190619                                                                                   64,00:-
Viktig stödlinje vid ca 60:-:- Kort trend är upp medan långa är ned. Kan gå mot 70-80:- 
 

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                3,10                   
P/E tal                                     17,81              
 

Möjlig strategi: Intressant för köp men avvakta rapport
                               
Köpnivåer: 57-65:-
Säljnivåer:  75-80:-
Stoploss:     55:-

Köpnivåer: 60-68:-
Säljnivåer:  80-86:-
Stoploss:     59:-