Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

GetingeGetinge är en global leverantör av tekniska lösningar för sjukvårdsindustrin. Bolaget är en utvecklare samt tillverkare av lösningar som används inom operationssalar, intensivvårdsenheter och sterilcentraler. Dessa används exempelvis för infektionskontroll, IT-system, patienthantering, samt vid vård av kraftigt överviktiga patienter. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Aktuell analys:

Getinge

200210                                                                              171,60:-
Rapport 30 jan som tolkades negativt till en början. Rekyl uppåt just nu, men tunga motståndsnivåer runt 180:-
Risk för rekyl ned.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned


Se analysen här

Tidigare analyser:

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                    
Direktavkastning                0,87                   
P/E tal                                     37,42              
 

Möjlig strategi:

Köpnivåer: 155-163:-
Säljnivåer:  170-180:-
Stoploss:     150:-
Bevaka om kurs >180:- = köpsignal