Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Gränges
Gränges är ett tillverkningsbolag. Bolaget tillverkar aluminium, med störst specialisering inom valsade produkter värmeväxlarindustrin, vilket innefattar pläterad plåt, ranka och rör. Kunderna återfinns inom fordonsindustrin och produkts vidaresäljs runtom den globala marknaden, med störst närvaro inom Europa, Nordamerika och Asien. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Aktuell analys:

Gränges

200210                                                                              171,60:-
Rapport 30 jan som tolkades neutralt.
Nära starka stödnivåer 85 resp 77:-
Intervall 2019 =85-108:-

Bevaka stödnivåer för vändning upp

MA50/200 = trend ned
MA7/14 = trend ned

Se analysen här

Tidigare analyser:

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      
Direktavkastning                3,85                  
P/E tal                                     9,73               
 

Möjlig strategi:
Köpnivåer: 85-95:-  Köpnivå 2: 75-80:-
Säljnivåer:  105-110:-
Stoploss 1:   84:-  Stoploss 2: 74:-
Bevaka om MA7/14 slår om till köp