Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Hennes & Mauritz
Hennes & Mauritz (H&M) är en klädvarukedja verksam inom detalj- och internethandel. H&M Beauty finns idag i 700 butiker i 28 länder. Bolaget bedriver verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien samt franchiseverksamhet i Mellanöstern. H&M finns på 60 marknader. 
Koncernen inkluderar H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. H&Ms största marknader är Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA

Aktuell analys:

H&M

200204                                                                                209,95:-
Rapport som tillfredställer marknaden. Alla trender upp just nu, men kanske läge för rekyl ned mot 190:- där trendlinjen kommer in?


Se analysen här

Tidigare analyser:

191115                                                                            184,46:-
Dags för köp igen? Nära våra köpnivåer, men fortfarande lite nedåt.
Lång trend upp, kort ned.
Stochastic mkt långt ned

Se analysen här

191016                                                                            208,10:-
Dags för vinsthemtagning? Nära våra säljnivåer, men fortfarande starkt. Stark underliggande trend både på kort o lång sikt.

Se analysen här

190902                                                                              186,22:-
Snabb uppgång till 191:- Rekyl på mot 173?

Se analysen här

190801                                                                              173,36:-
På väg att bryta motstånd på 173:-?

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                5,95                   5,95 
P/E tal                                     20,98               20,02
 

Möjlig strategi:
Motstånd på 173 är brutet = köpsignal
Köpnivåer: 190-210-
Säljnivåer:  220-240:-
Stoploss:     179:-

Möjlig strategi:
Motstånd på 173 är brutet = köpsignal
Köpnivåer: 173-185-
Säljnivåer:  210-220:-
Stoploss:     170:-

Möjlig strategi:
Motstånd på 173 är brutet = köpsignal
Köpnivåer: 173-185-
Säljnivåer:  210-220:-
Stoploss:     170:-

OM motståndet på 173:- bryts:

Köpnivåer: 173-185-
Säljnivåer:  210-220:-
Stoploss:     170:-