Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Handelsbanken
 
Handelsbanken är en svensk fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett landsomfattande kontorsnät inom hemmamarknaden i Sverige, men är även etablerade inom Skandinavien och delar av Europa.

Aktuell analys:

200131                                                                             94,68:-
Rapport 5 feb
Ser ut att på väg att bryta nedåtgående trenden som pågått sedan 2017 
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned
 

Tidigare analyser:

190908                                                                           87,60:-
Stöd på 57:- håller. Köpsignal MA 7/14
Lång trend ned.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år                   
Direktavkastning                        
P/E tal                                     
 

Möjlig strategi: Avvakta rapport, men var beredd på köp.

Köpnivåer: 90-100:-
Säljnivåer:  110-115:-
Stoploss:     88:-

Köpnivåer: 82-90:-
Säljnivåer:  103-115:-
Stoploss:     80:-