Hang Seng Kina - Hong Kong
Visar utvecklingen för de 33 mest omsatta aktierna på Hong Kong-börsen.
 Hang Seng Index (förkortat: HSI , kinesiska : 恒生指數 )
HSI består av 50 företag representerar cirka 58% av kapitaliseringen på Hong Kong Stock Exchange. 
HSI startades 24 november 1969.

HSI - HANG SENG INDEX

200131                                                                     Nivå 26 613  
Kraftig nedgång på ca -10% pga av Coronavirus.
Innan utbrott såg det bra ut, nu är läget mer känsligt. Klar risk för fortsatt oro och 


Se Analys här

Vad är ett index?
Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.