Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

ICA
Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i sex segment; ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter, Apoteket Hjärtat och Hemtex. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. I dagligvaruverksamheten ingår totalt cirka 2 100 egna och handlarägda matvarubutiker i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Aktuell analys:

191107                                                                              423,80:- 
Långa trenden fortfarande upp, men fallande toppar under 2020 visar på svaghet.
Stöd på 407:-
Försiktighet före rapport är nog lämpligt.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend uppSe analysen här

Tidigare analyser:

191001                                                                               452,50:- 
Brutit igenom övre trendlinjen.  Mycket stark trend upp, men risk för rekyler dvs vinsthemtagningar.

Se analysen här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                    1 år
Direktavkastning                3,58                  3,62                    
P/E tal                                     17,36               16,87
 

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 410:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss!

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Köpnivåer: 410-450:-
Säljnivåer:  440-450:-
Stoploss:     400:-
 

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 410:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss!

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Köpnivåer: 410-450:-
Säljnivåer:  490-500:-
Stoploss:     400:-

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 410:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss!

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Köpnivåer: 410-450:-
Säljnivåer:  490-500:-
Stoploss:     400:-