Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

JM
JM är verksamt inom projektuveckling av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Bostäderna är främst bostadsrätter i flerbostadshus men JM bygger även småhus och driver projektutveckling för kontorshus.

Aktuell analys:

200204                                                                               308,50:- 
Stark trend upp på alla fronter, börjar närma sig ATH på runt 340:- (2017)
Försiktighet om kurs går under 260:-
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend upp

Se analys här

Tidigare analyser:

190910                                                                             245,60:- 
Dubbeltopp? Signal för sälj?

Se analys här

190614                                                                                  211,40:-  På väg mot 240:-?

Nyckeltal:
Prognoser SME                  
       
Direktavkastning                4,66                
P/E tal                                     11,63              
 

Möjlig strategi: 
Köp tre gånger inom köpintervallet
Använd alltid stoploss
 

Köpnivåer: 265-280:-
Säljnivåer:  320-340:-
Stoploss:     260:-

Möjlig strategi: 
Köp tre gånger inom köpintervallet
Använd alltid stoploss
 

Köpnivåer: 215-230
Säljnivåer:  235-250
Stoploss:     213:-

Köpnivåer: 190-220
Säljnivåer:  235-250
Stoploss:     188:-