Moberg Pharma
Moberg Pharma är ett läkemedelsföretag som utvecklar och kommersialiserar medicinska produkter med fokus på utvärtes produkter för hudsjukdomar och smärta. I produktportföljen återfinns Nalox (för nagelskador), Kerasal (fotvård), Jointflex (smärta), Cremolan (nagelskador) och Emtrix (nagelskador). Företaget arbetar med ytterligare läkemedelsprojekt, bland annat inom nagelsvamp och aktinisk keratos. Försäljning sker i USA via dotterbolaget Alterna LLC och via distributörer i fler än 35 länder

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Vinsttillväxt %                     1,95                   2,28                      
Försäljningstillväxt %      2,73                   3,09
Direktavkastning                4,53                   4,63 
P/E tal                                     21,18               20,70