Nasdaq Composite
Visar utvecklingen för bolagen noterade på aktiebörsen Nasdaq, som är en helt elektroniskt baserad börs, grundad 1971,  i New York och speglar utvecklingen av över 3 000 aktier, oftast snabbväxande bolag med större potential och risk än de noterade på New York Stock Exchange.

Nasdaq Composite

200131                                                                            Nivå 9 298
Lång trend upp, kort trend ned.
Rekylläge även här, lite beroende på rapporter och Kinaproblematiken 

Se analysen här

Vad är ett index?
Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.