Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Nordea
Nordea är en koncern inom finansiell service i Norden, den Baltiska regionen, Polen och Ryssland. Kundbasen består av cirka 10 miljoner kunder varav 500 000 aktiva företagskunder. Sverige och Danmark är bolagets största marknader med ungefär en fjärdedel av rörelseintäkterna vardera
 

Aktuell analys:

200204                                                                                76,64:-
Rapport 6 feb 
Ser ut att ha vänt. Lång trend MA50/200 är nu positiv.
Pass på och varning om kursen går under 65:-

Se analys här
 

Tidigare analyser:

191107                                                                          64,10:-
Stöd på 57:- håller. Köpsignal MA 7/14
Lång trend ned.                                                                    


Se analys här
 

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år                   
Direktavkastning               8,79                     9,19              
P/E tal                                     11,44                  10,08
 

Möjlig strategi:

Köpnivåer:70-75:-
Säljnivåer:  90-95:-
Stoploss:     65:-

Köpnivåer: 58-63:-
Säljnivåer:  66-70:-:-
Stoploss:     57:-