Nordea
Nordea är en koncern inom finansiell service i Norden, den Baltiska regionen, Polen och Ryssland. Kundbasen består av cirka 10 miljoner kunder varav 500 000 aktiva företagskunder. Sverige och Danmark är bolagets största marknader med ungefär en fjärdedel av rörelseintäkterna vardera. Nordeas affärsområden är:
Retail Banking, - Bankverksamhet i Norden, Baltikum och Polen. Svarar för 55% av koncernens intäkter.
 

190801                                                                              62,47:-
Trender solklart nedåt. Kortsiktiga rekyler kan tänkas.
Nästa stora stöd = 57,50:-

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år                   
Direktavkastning               8,79                     9,19              
P/E tal                                     11,44                  10,08
 

Köpnivåer: 58-63:-
Säljnivåer:  66-70:-:-
Stoploss:     57:-