Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

OMXs30
OMX30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte.

OMXs30

200225                                                                      Nivå 1782
All Time High =1905
Oro kring Coronaviruset 
MA50/200 =trend upp
MA14/50 = trend upp
MA7/14 =trend ned
Slutsats: Ev rekyl ned är helt ok så länge vi inte går under 1690 vilket är lika med en nedgång på ca 5%
Se analysen här

Tidigare analyser

200131                                                                      Nivå 1801
All Time High =1823
Fortsatt stark marknad med en rapportperiod som hittills varit bra. Bankerna starka tillsammans med bl a Volvo, Billeru och HM.
MA50/200 =trend upp
MA14/50 = trend upp
MA7/14 =trend ned sedan 2 dgr
Slutsats: Ev rekyl ned är helt ok så länge vi inte går under 1690 vilket är lika med en nedgång på ca 6%
Se analysen här

200112                                                                      Nivå 1785
All Time High =1811
Vi fick en rekyl ned mot 1700, precis på stödet. Nu är vi återigen i ett läge son indikerar rekyl ned. Korta trenden har precis slagit om till negativ och Stochastic är fallande. Test av 1700 igen? 
Pass på om vi går under 1700 = negativt.
Trenden pekar dock mot ca 2000-2100
Se analysen här

191115                                                                      Nivå 1750,90
 All Time High =1779,83
Tendens nu till rekyl ned mot 1700-1720 dvs tidigare motstånd som nu är stödnivåer.
Stochastic vänder ned. Kommer förmodligen testa stödnivåerna 
Se analysen här

191021                                                                        Nivå 1722,39
 All Time High !!! 1722,39
Ska vi bryta igenom och gå mot 2275? = + 32%
Inte idag, inte nästa vecka, men marknaden är stark trots många moln. Eller  
Se analysen här

191016                                                                        Nivå 1673
Korta MA 7/14 slagit om till köp.  Närmar sig 1700 och visar styrka. MEN - rapportperiod börjar och stochastic högt... Uppmärksamhet på nivåerna krävs.

Se analysen här

191001                                                                        Nivå 1657
Korta MA 7/14 slagit om till sälj. Kan mycket väl fortsätta mot 1700 MEN uppmärksamhet på nivåerna krävs.

Se analysen här

190920                                                                        Nivå 1666
Ska vi testa 1720? Ja det verkar så..
Stora viktiga nivån är 1700-1720

Se analysen här

190908                                                                         Nivå 1602
Ska vi testa 1610? Ja det verkar så..
Stora viktiga nivån är 1700-1720

190902                                                                           Nivå 1573
Uppåt igen efter test av 1500 nivån. Ska vi testa 1610?

190802                                                                           Nivå 1579
Varning! Oron ökar.

190722                                                                           Nivå 1601 
Nedåt mot 1500? Måste över 1650 för fortsatt uppgång

190710    Nivå 1621  Orkar inte gå mot 1700-1720

190703    Nivå 1648  Starkt, bryter motstånd på 1620
                  Rapporttider. Svårt att nå >1720 just nu

190620    Nivå 1628  Starkt, bryter motstånd på 1620
                  Ska vi testa nästa motstånd på  1680-1700?

190612    Nivå 1595  Starkt, nära starka motstånd på 
                   1620.
                  Vändning nedåt inom 0-2% ? ELLER går vi mot 
                  1720???
 

Vad är ett index?
Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.