Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

OMXs30
OMX30 mäter kursutvecklingen, med basdatum den 30 september 1986, med värde 125. Sammansättning av index revideras de första handelsdagarna i januari och juli varje år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte.

OMXs30

190710    Nivå 1621  Orkar inte gå mot 1700-1720

190703    Nivå 1648  Starkt, bryter motstånd på 1620
                  Rapporttider. Svårt att nå >1720 just nu

190620    Nivå 1628  Starkt, bryter motstånd på 1620
                  Ska vi testa nästa motstånd på  1680-1700?

190612    Nivå 1595  Starkt, nära starka motstånd på 
                   1620.
                  Vändning nedåt inom 0-2% ? ELLER går vi mot 
                  1720???
 

Vad är ett index?
Index väger samman utvecklingen i flera olika aktier och kan därmed användas som ett jämförelsetal. Indexets utveckling mäts alltid i förhållande till en startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet visar den procentuella utvecklingen sedan dess. När indexet står i 150 har det alltså stigit 50 procent sedan startdagen.