Orexo
Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på terapiområdena smärta och inflammation. Bolaget har kommersialiserade produkter, utvecklingssamarbeten med partners och egna utvecklingsprogram. Orexo har tre produkter på marknaden:
Zubsolv är för behandling av opiatberoende
Abstral är för behandling genombrottssmärta hos cancerpatienter.
Edluar är för behandling av tillfälliga sömnbesvär.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år                
Direktavkastning                  0                           0         
P/E tal                                      11,13                  16,49