Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SCA
Sca är ett skogsindustriföretag. Sca är Europas största privata skogsägare med 2.6 miljoner hektar. Produkter omfattar träprodukter, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi.
 

Aktuell analys:

200204                                                                              99,90:-
Rapport från 30 jan mottogs mkt positivt. Tunga motstånd vid 110:- Kan gå dit, men knappast mycket mer just nu.

Se analys här

Tidigare analyser:

191001                                                                                    87,64:-
Lång trend omslag till köp. Brutit upp från fallande
trendlinje.

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                 2,30                     2,56                     
P/E tal                                     17,25                     15,21                                            
 

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 80:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånge

Köpnivåer: 90-100:-
Säljnivåer:  105-110:-
Stoploss:     87:-

Möjlig strategi: Köp i omgångar ned till 80:-
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånge

Köpnivåer: 80-85:-
Säljnivåer:  95-100:-
Stoploss:     75:-