Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SEB
SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

Aktuell analys:

200205                                                                                  103:-

Har brutit upp genom trendlinje som gällt sedan 2017.
Stark trend upp, med mål runt 110-120:-
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned

Se analys här

Tidigare analyser:

191115                                                                              88,60:-
Oro kring penningtvätt i Baltikum. Kalla fakta kommer med reportage.
Nere på starka stödnivåer. BEVAKA NOGA 78-79:-

Ligger inom vårt köpintervall nu
Lång trend upp.

Se analys här

190908                                                                           88,60:-
Stabil i jämförelse med vissa andra banker
Köpsignal MA 7/14
Lång trend ned.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år                   
Direktavkastning                       
P/E tal                                     

Möjlig strategi:
Köp 2-3 gånger in köpintervall
Använd alltid Stoploss!

Köpnivåer: 92-96:-
Säljnivåer110-120:-
Stoploss:     89:-

Möjlig strategi:
Köp 2-3 gånger in köpintervall
Använd alltid Stoploss!

Köpnivåer: 82-90:-
Säljnivåer100-110:-
Stoploss:     79:-

Köpnivåer: 82-90:-
Säljnivåer100-110:-
Stoploss:     79:-