Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Skanska
Skanska är ett byggbolag med hemmamarknaderna i Europa, USA och Latinamerika. Företaget bygger bostäder, kontor, sjukhus, vägar, broar och tunnlar. Verksamheten är uppdelad i följande affärsområden:
Bygg- och anläggning - Skanskas största och äldsta verksamhetsgren. Övriga affärsområden:
Bostadsutveckling ,Kommersiell fastighetsutveckling  
Infrastrukturutveckling  

Aktuell analys:

200205                                                                              228,30:-
Rapport 7/2 Mkt viktigt.
Har nått rekordnivåer under 2020 (ATH =231,60)
tidigare 229,70:- från 2017
Alla trender upp, stöd på 220:- mkt viktigt.
Avvakta ev köp tills efter rapport


Se analys här
 

Tidigare analyser:

191107                                                                              200,10:-
Uppnått säljintervall. 
Analys från 190912 gäller
Se analys här
 

191001                                                                               200,10:-
Uppnått säljintervall. 
Analys från 190912 gäller
Se analys här
 

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år   
Direktavkastning                 4,68                  4,99
P/E tal                                        12,00               11,62              

Köpnivåer:200-205:-
Säljnivåer:  240-250:--
Stoploss:     198:-

Möjlig strategi: Köp om kurs >200:-  MEN efter rapport.                                  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Möjlig strategi: Köp om kurs >190:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

                                  Inom säljintervall: Sälj 2-3 gånger

Köpnivåer: 180-195:-
Säljnivåer:  200-220:--
Stoploss:     189:-

Möjlig strategi: Köp om kurs >190:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 180-195:-
Säljnivåer:  200-220:--
Stoploss:     177:-