Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SKF
SKF är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs tjänsteutbud omfattar teknisk support, underhållservice, tillståndsövervakning och utbildning. Västeuropa är den största marknaden med ungefär 40% av den totala omsättningen. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:

Aktuell analys:

200225                                                                                  174,40:-
Mycket tunga motstånd på 200:- där aktien vände senast. 
Stödnivå 1: 173:-
Trendlinje kommer in på 160:-
Lång trend MA50/200 = upp
Kort trend MA7/14 = ned


Se analys här

Tidigare analyser:

200204                                                                                  187,10:-
Rapport idag. Bra mottagande.
Aktien har haft en negativ utveckling sedan dec 19.
Vänder runt stöd runt 180:-
Mycket tunga motstånd på 200:-

Se analys här

190912                                                                               170,90:-
Närmar sig motståndsnivå på 180:- , Även trendlinjen kommer in på 180:- Stochastic högt.


Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      
Direktavkastning                3,53                  
P/E tal                                     13,92                
 

Möjlig strategi: 
Köp tre gånger inom köpintervallet
 Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 163-170:-
Säljnivåer:  190-200:-
Stoploss:     160:-

Möjlig strategi: Köp om kurs >200:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 175-185:-
Säljnivåer:  195-200:-
Stoploss:     173:-

Möjlig strategi: Köp om kurs >180:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 145-155:-
Säljnivåer:  175-180:-
Stoploss:     140:-