Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

SKF
SKF är en global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom kullager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs tjänsteutbud omfattar teknisk support, underhållservice, tillståndsövervakning och utbildning. Västeuropa är den största marknaden med ungefär 40% av den totala omsättningen. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:

190722                                                                               161,50:-
Nära trendlinjen på 190, Stochastic högt. Långsiktig trendlinje vid ca 165:-

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                4,27                  4,43
P/E tal                                     10,89                 10,55
 

Köpnivåer: 145-155:-
Säljnivåer:  180-195:-
Stoploss:     150:-