SSAB
SSAB tillverkar höghållfast stål och ordinära stål för en global marknad. Verksamheten är uppdelad i fem divisioner : SSAB Special Steels - Global stål- och servicepartner för produkter inom höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T). SSAB Europe - Nordenbaserad stålproducent av tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Americas - Nordamerikansk stålproducent av grovplåt. Tibnor - Nordisk fullservice ståldistributörspartner. Ruukki Construction - Europeisk producent av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar.

Aktuell analys:

200225                                                                                 31,98:-
Håller sig i trendkanalen som är uppåtgående
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned 
Får inte gå under 30:-


Se filmen här
 

Tidigare analyser:

200205                                                                                 33,36:-
Bra momentum och stark underton.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned , men bryter inom 1-2 dagar
Kan gå mot 39-40:-


Se filmen här

190903                                                                            27,33:-
Stöd på ca 23,50 Lång trend ned, kort trend upp

Se filmen här
 

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                5,31                    5,33
P/E tal                                     8,75                     9,17
 

Möjlig strategi:

Köpnivåer: 31-34:-
Säljnivåer:  37-38:
Stoploss:     30:-

Möjlig strategi:
Provat stöd på 23,50 en gång
Köpnivåer: 24-27:-
Säljnivåer:  30-33:
Stoploss:     23