Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Swedbank
Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har omkring 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder samt drygt 400 kontor. Swedbank har även representation i Finland, Norge, Danmark, USA, Kina, Luxemburg och Sydafrika. Den svenska bankverksamheten svarade för 59% av rörelseresultatet..

Aktuell analys:

200205                                                                                 150,29-
Viktiga motstånd på runt 150:- 
Långa trenden MA50/200 är fortfarande ned, men...
Ma7/14 = trend upp
Utbrott över 150:- = stark köpsignal


Se analysen här

Tidigare analyser

190908                                                                                   128,75-
Stödnivå på 120 håller. Köpsignal MA 7/ 14

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                6,11                   6,41
P/E tal                                     11,72                11,41
 

Köpnivåer: 140-150:-
Säljnivåer:  170-180:-
Stoploss:     135:-

Köpnivåer: 125-145:-
Säljnivåer:  160-180:-
Stoploss:     119:-