Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Telia

Telia Company är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. Telia Company finns i de nordiska och baltiska länderna, Spanien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazastan, Moldavien, Nepal, Ryssland, Tadzjistan, Turkiet och Uzbekistan. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom. Den svenska marknaden svarar för 36% av omsättningen, och övriga Europa för 39%.

Aktuell analys:

200205                                                                                40,93:-
Seg rackare...
Risk för att vi ska ned till starka stödet på 39:-
Vi tror fortfarande på att stödet bör hålla.Se analys här

Tidigare analyser:

191017                                                                                41,96:-
Rapport idag ok. Återköpsprogram avslutas, tolkas negativt. Nya trendkanaler att följa.


Se analys här

190912                                                                                  43,06:-
Högt upp i intervallet 38-44:- Bryts 44:- går vi mot 55:-
Andra gången gillt?


Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                5,88                    6,07
P/E tal                                     16,97                  16,21
 

Möjlig strategi: Köp om kurs >40,00:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 40.00-42,00:-
Säljnivåer:  45-46:-
Stoploss:     39:-

Möjlig strategi: Köp om kurs >41,50:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 41,50:- 43,00:-
Säljnivåer:  45-46:-
Stoploss:     40,50:-

Möjlig strategi: Köp om kurs >44:-  eller:
                                  Köp tre gånger inom köpintervallet
                                  Använd alltid stoploss

Köpnivåer: 38-41:-
Säljnivåer:  43-44:-
Stoploss:     37:-