Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Trelleborg
Trelleborg marknadsför specialutvecklade polymerlösningar globalt. Drygt hälten av bolagets omsättning genereras i Europa. 
 

Aktuell analys:

200225                                                                                166,55:-
Kraftigt fall efter rapport och Corona
Nära stödnivå på runt 155:  
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend upp
Stödet på 155 måste hålla annars på väg mot 130:-

Se analys här

Tidigare analyser:

200205                                                                                166,55:-
Rapport 12 feb
Ser stark ut. Stöd på 155-160 håller fint.
MA50/200 = trend upp
MA7/14 = trend ned, men vänder inom 4-5 dagar om inte rapport är katastrof.

Se analys här

190908                                                                                  139,35:-
Motstånd 140:-  Köpsignal MA 7/14 och MA 14/50 

Se analys här

190802                                                                                   130,75:-
Intressant köp kvarstår. Konsolidering mellan 125-140:- just nu.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år   
Direktavkastning              3,09                      3,25           
P/E tal                                     13,70                12,19
 

Köpnivåer: 155-160:-
Säljnivåer:  170-180-
Stoploss:     153:-

Köpnivåer: 155-170:-
Säljnivåer:  190-195:-
Stoploss:     153:-

Köpnivåer: 125-140:-
Säljnivåer:  160-180:-
Stoploss:     122:-

Köpnivåer: 120-140:-
Säljnivåer:  160-180:-
Stoploss:     108:-