Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Veoneer
Veoneer är ett teknikbolag inriktade mot utveckling av programvaror och tekniska lösningar för fordonsindustrin. Idag utvecklar bolaget avancerade lösningar, inkluderat system för körassistans, visionssensorer och nattvisningssystem, radarsystem för undvikande av kollisioner, samt LiDAR system, lasersystem som identifierar hastigheter, vinklar och körfältsmarkeringar. Bolaget kom till under 2018 som en avknoppning ur Autoliv koncernen.

Aktuell analys:

200210                                                                            140,55:-
Rapport 5 feb mottogs neutralt. Ser ut att ha brutit den korta fallande trend som pågått sedan oktober.
Långa trendlinjen kommer in på ca 155:-
MA50/200 = ned
MA7/14 = upp

Se analys här

Tidigare analyser:

Nyckeltal:
Prognoser SME                                       
Direktavkastning              0,00                     
P/E tal                                    -3,17                   
 

Möjlig strategi:
Köpnivåer: 130-145:-
Säljnivåer:  170-180:-
Stoploss:    124:-