Vitrolife
Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år     
Direktavkastning              0,42                           -       
P/E tal                                     68,55                       -