Ansvarsbegränsning
Filmerna är framställda i utbildningssyfte för våra kunders räkning och är inte avsedda att utgöra varken investeringsanalys, rekommendationer eller investeringsrådgivning. Informationen i utbildningsfilmerna är baserad på Teknisk Analys som i sig endast är en analysmetod av flera inom aktieanalys. Eventuella investerare uppmanas att konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser är avsedda att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. AktieAkademi.se och Senior Rådgivarna AB frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på ett investeringsbeslut till följd av utbildningsfilmen.

Volvo
Volvokoncernen är en tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer,. Företaget tillhandahåller även finansiella tjänster och service. Volvo har försäljning på över 190 marknader, Europa och Amerika är det största marknader med knapp 40% vardera av den totala omsättningen. Lastbilar svarade för 67% av omsättningen 2014.

Aktuell analys:

200204                                                                            170,85:-
ATH = 171,30 idag + 3 nov 2017
Utbrott över trendlinje + stark rapport + extra utdelning ger starkt momentum uppåt. Frågan är om vi ska ända till 190 innan rekyl...
Se analys här

Tidigare analyser:

191115                                                                                  151,45:-
Nära 152:- och trendlinjen. Stochastic faller sakta.
Nu:  Balansgång, ingen tydlig ny köpsignal. Kort och lång trenden upp
Måste över 152:- för positiv inställning.
Bevaka noga brott över 152:- = ytterligare köpsignal

Se analys här

Nyckeltal:
Prognoser SME                 i år                      1 år
Direktavkastning                4,04                     4,33
P/E tal                                     8,42                   10,11
 

Möjlig strategi:
Köpnivåer: 150-165:-
Säljnivåer:  180-190:-
Stoploss:    149:-

Köpnivåer: 120-133
Säljnivåer:  140-152:-
Stoploss:    119:-
Om sålt: Köp igen vid brott över 153:-