Innehållsförteckning Fundamental Analys
Öppna ett bolag för analys
Importera analys
Spara analys
Exportera analys
Rensa analys
Visa information
Redigera bolagsdata

De sju stegen till färdig analys
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7
 

Introduktionsfilm Fundamental Analys

 

Praktiskt exempel Fundamental Analys

 

Modulen FA - Fundamental Analys
Text från Aktiespararnas hjälpmanual:
Fundamental analys är en analysmetod som analyserar ett bolags fundamentala värden. Företagets räkenskaper ägnas en mycket stor omsorg, exempelvis historisk vinst, försäljning och kassaflöde.
Förutom räkenskaperna studeras också företagets ledning, produkter och tjänster, men även hela branschen och marknaden. Målet är att skapa en god förståelse för företaget och ta ställning till ifall man tror kommer att företaget kommer att utvecklas väl i framtiden eller inte. När man väl har tagit ställning till det så kan man avgöra ifall aktien är under- eller övervärderad.    
 
Det är i första hand fundamental analys som brukar ligga till grund för de råd och rekommendationer som kommer från mäklarfirmor och banker. Det är för att fundamental analys brukar anses ge en bättre vägledning vid längre placeringshorisonter. I Hitta kursvinnare tittar du i grundinställningarna fem år bakåt i tiden och fem år framåt i tiden.

Hitta kursvinnares modul för fundamental analys är uppbyggd kring en 7-stegs-modell som kallas Aktiespararnas Aktieanalys. Modellen innebär att du måste ta ställning till ett antal frågor, exempelvis ifall du tror att den framtida försäljningen kommer att öka, sjunka eller ligga kvar på samma nivå. I programmet får du stöd i varje steg av Aktiespararnas Aktieanalys. När du enkelt klickat dig igenom de 7 stegen så får du tydlig info om du ska köpa, behålla eller sälja!
 

Text från Aktiespararnas hjälpmanual
Aktiespararnas aktieanalys är en metod som bygger på att du letar efter företag som har goda förutsättningar att ge en bra avkastning flera år framöver. Det här gör du genom att titta på företag som är stabila och som haft en stabil försäljning- och vinsttillväxt under flera år. Det långsiktiga målet med Aktiespararnas aktieanalys är att du ska fördubbla dina pengar på 5 år, vilket motsvarar en ungefärlig årlig avkastning på 15%. Filosofin bakom är också att du ska sprida dina risker. Det gör du genom att investera i bolag inom olika branscher. Idealiskt så bör du ha ungefär 10-15 bolag i 5-6 olika branscher. För att hitta bolag kan du bland annat använda modulen Nyckeltal. I den har du möjlighet att söka efter företag efter exempelvis försäljnings- och vinsttillväxt. .
 
Programmet hjälper dig att genomföra analysens sju steg med förklaringar vid varje steg så att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att göra analysen. Under meny Verktyg -> Inställningar -> Fa kan du välja Visa varningsmeddelanden, vilket innebär att programmet varnar om förhållanden i bolagets historik som avviker från de grundläggande förutsättningarna i Aktiespararnas Aktieanalys.
 
Först och främst måste du välja ett bolag att analysera. En god idé kan vara att börja med ett bolag som du känner till väl och förstår. Använder du Hitta kursvinnare Pro så innehåller programmet en textbeskrivning och detaljerad information om alla bolag. När du bestämt dig för ett företag så går du in på fliken FA, då öppnas modulen för fundamental analys. Välj i menyn FA -> öppna bolag för analys. I rutan som dyker upp väljer du vilket bolag som du vill analysera och klickar på OK.