Innehållsförteckning Teknisk Analys
Introduktion till Teknisk Analys
Översikt TA modulen
Arbeta med programmet
Färger och inställningar
Menyval
Verktygsraden
Ritverktyg
Diagramtyper
Formationer
Vinstest
Larma för kurs, indikator eller signal
Nyckeltal
+ Indikatorbibliotek

Introduktionsfilm Teknisk Analys

 

Praktiskt exempel Teknisk Analys

 

Modulen TA - Teknisk analys
Teknisk Analys är ett absolut måste för den som vill hitta rätt i valet av aktieplaceringar.
Teknisk Analys är enkelt, snabbt och pricksäkert verktyg för rätt timing och rätt trend.
Text från Aktiespararnas hjälpmanual:
Teknisk analys är en analysmetod som främst analyserar tillgång och efterfrågan på värdepapper baserat på historiska kursdata och handelsvolym i aktier, råvaror, valutor med mera. Metoden går i korta ordalag ut på att man i diagramform studerar prishistoriken för marknaden för att på så sätt kunna prognostisera en framtida kursutveckling. Detta görs med hjälp av historiska mönster som bildas av all handelsaktivitet mellan köpare och säljare. Det finns även klara kursförhållanden (stöd och motstånd, vågrytmer, trendlinjer och så vidare) som upprepas gång efter gång i olika tidsenheter.