Kurs och bolagsinformation

Informationsfönstret visas till höger i programmet, och ger en överblick över dagens börshandel och är en plats där du kan göra egna bolagsanteckningar. Användare av Hitta kursvinnare Pro kan även se viktig information om bolag, en textpresentation av bolaget, information om ägarförhållanden, viktiga datum för bolaget med mera.
För att visa eller dölja informationsfönstret tryck på knappen visa infofönster () i verktygsraden.

Innehållsförteckning Verktyg och inställningar
Inställningar
Bevakningslistor
Kurslarm
Egna index
Strategi och signal

 

Introduktionsfilm Informationsfönster

 

Praktiskt exempel Informationsfönster

 

Kurs och bolagsinformation

Uppdatera databasen

Vilka listor finns?

Vad ingår i programmet

Att tänka på

Tips o tricks

Hitta rätt lista

Hitta din bevakningslista

Lägg till kurslarm

Ta bort linjer

Våra kurser i Teknisk Analys

Här hittar du våra lärarledda kurser i Teknisk Analys.

Text från Aktiespararnas hjälpmanual:
Uppdatera databasen
Med det här menyvalet uppdaterar du programmets databas med aktuella kurser och fundamentaldata på bolag. Det gäller även för tillägg av nya aktier, namnbyte, listbyte etc. Uppdateringen är helt automatisk och du behöver bara klicka på knappen för nedladdning (eller välja via menyn) så får du de senaste kurserna. Korrigering för split och eventuell annan korrigering av tidigare kursdata sker också automatiskt under uppdateringen. Programmet kommer nu att automatiskt hämta kurser (senast betalt) varje kvart. Du stänger av funktionen genom att välja den igen och därmed avmarkera.
 
Intradag - Hitta kursvinnare Bas (endast historik)
Historik finns på 30-minutersnivå i 1 år och 15-minutersnivå i 5 månader.
 
Intradag - Hitta kursvinnare Pro 
Kursdata för aktier uppdateras ca 30 sekunders frekvens och med 15 minuters fördröjning. OMXS30 är dock utan fördröjning.
 
Historik finns på 30-minutersnivå i 1 år, 5-minutersnivå 5 månader och 1-minutsnivå i 3 månader.
 
Intradag - Hitta kursvinnare Pro Plus
Kursdata för aktier uppdateras i realtid, dvs helt utan fördröjning.
 
Historik finns på 30-minutersnivå i 2 år, 5-minutersnivå 1 år och 1-minutsnivå i 5 månader.
 
Vad som ingår
När det gäller fundamentaldata så täcker programmet samtliga bolag på Stockholmsbörsen samt NGM (Nordic Growth Market). För de allra flesta går historiken tillbaka till 1997. När det gäller dagskurser så ingår följande marknader:
1.Stockholmsbörsen (LargeCap, MidCap, SmallCap, First North)
2.Spotlight (fd Aktietorget)
3.Nordic Growth Market (NGM)
4.Nordic OTC
5.Köpenhamnsbörsen (Hitta kursvinnare Pro, Pro Plus)
6.Helsingforsbörsen (Hitta kursvinnare Pro, Pro Plus)
7.Index Sverige, Danmark, Finland. Även branschindex.
Avkastningsindex Gross Index(GI), mäter hur aktiekurserna utvecklas samt inkluderar de aktieutdelningar som företagen lämnar.  Declining issues, antal av ingående instrument med sjunkande utveckling jämfört föregående period. Advancing issues, antal av ingående instrument med stigande utveckling jämfört föregående period
8.Övriga indikatorer som utländska index, råvaror, räntor och valutor (Hitta kursvinnare Pro, Pro Plus)
 Index
 (Pro) Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite Index
 (Pro Plus) Frankfurt DAX30(15 min fördröjning, Bombay Sensex Index, EuroNext100, Hong Kong Hang Seng, NIKKEI NI225,
 Russia RTS Index, Oslo Börs Benchmark Index_GI(realtid), S&P 100 (realtid), S&P 500 (realtid)
 
 Råvaror (Pro plus). Pris uppdateras för råvaror en gång per dag.
 Aluminium 3M, Copper 3M, Nickel 3M, Tin 3M, Zink 3M (USD). Detta är terminer (3 månader). Pris i USD/ton. Terminen handlas på LME        (London Metal Exchange).
 Gold PM Fixing – Fixingpris för guld som bestäms av medlemmar i London Bullion Market. Bestäms varje eftermiddag. Pris i USD/Troy ounce.
 Silver price Fixing – Fixingpris. Även detta från London Bullion Market. Pris i USD/Troy ounce.
 
 
 Räntor
 Stibor 3 mån – Stockholm InterBank Offered Rate. Anges en gång per dag. Anges i ränta (procent).
 SEK Bond 10Y - Statsobligation 10 år
 USD Note 10Y – United States Government Bond Yield for 10 Year. Anges löpande under dagen. Anges i ränta (procent).
 
 Valutor
 USD/SEK
 USD/JPY
 U.S Dollar Index
 EUR/USD
 EUR/SEK
 NOK/SEK
 GBP/USD
 GBP/SEK
 DKK/SEK
 RUB/SEK
 JPY/SEK
 CAD/SEK
 Kryptovaluta - Bitcoin, BitcoinCash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin
 
 
 
När på dagen slutkursdata och rapportdata levereras
Efter följande tider finns officiella slutkurser för olika kursdata, rapport- och fundamentaldata och annan information tillgängliga för nedladdning:
* Vid ca kl 09:00 - Råvaror och Asien-index. (Hitta kursvinnare Pro Plus)
* Vid ca kl 18:00 - Stockholmsbörsens aktiekurser och index
* Vid ca kl 21:00 - Uppdateringar av fundamentaldata
* Vid ca kl 22:30 - Uppdateringar av övriga indikatorer och USA-index mm. (Hitta kursvinnare Pro, Pro Plus)
 
Bolagsrapporter

Normalt ska uppgifterna från nya bolagsrapporter komma in i Hitta kursvinnare redan samma dag eller efterföljande dag. 
Dock i täta rapportperioder, när flera hundra bolag släpper rapport samtidigt, är detta inte möjligt. Det kan i sådana fall ibland dröja upp till en vecka innan vissa bolag läggs till.
 
Observera även att vissa bolag på smålistorna (utanför Stockholmsbörsen) saknar bolagsuppgifter i programmet, eftersom den information de lämnar är alltför knapphändig
 
Information om ägare
Information om 10 största ägare uppdateras på LargeCap, MidCap, SmallCap, FirstNorth, samt i vissa fall Aktietorget och NGM Equity inom en vecka efter flaggning. Kontroll sker också mot kvartalsrapporterna (även mindre ändringar). Vid mindre förändringar än flaggningar kan dock inte garanteras omedelbar uppdatering men kontroll sker ca kvartalsvis.
 
Däremot är informationen svår att få tag på för bolag på Aktietorget och Nordic MTF. I bolagsinfo ägardata i Hitta kursvinnare anges därför "Senast ändrad" med ett datum, så för just dessa småbolag hänvisas Hitta kursvinnares användare att kolla upp informationen när datumet för Senast ändrad är väldigt gammal. Det finns ingen skyldighet för bolagen att lämna ägaruppgifter, eller göra dessa officiella. Ibland går det dock att få uppgifter mot en avgift.
 
Insiderhandel
Insiderhandel/insynshandel redovisas till Finansinspektionen. Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum (rapportering av förändrat innehav senast efter fem dagar). Denna information publiceras av Finansinspektionen och finns i Hitta kursvinnare kort därefter.
 
 
 est.