Modulen Nyckeltal
Hitta köpvärda aktier baserat på olika nyckeltal. 
Sortera fram aktier via PE-tal, vinsttillväxt, direktavkastning eller välj någon eller några nyckeltal som finns att tillgång.
Sorterar fram på ett ögonblick!

Hur du använder du ritverktygen i modulen Nyckeltal

Inställningar

Sortera

Introduktionsfilm Nyckeltal

 

Sökfunktionen

Att tänka på

Praktiskt exempel Nyckeltal

 

Tips o tricks

Lägg till bevakning

Ta bort bevakning

Lägg till kurslarm

Ta bort linjer

Våra kurser i Teknisk Analys

Här hittar du våra lärarledda kurser i Teknisk Analys.

Text från Aktiespararnas hjälpmanual:
Den här modulen hjälper dig att välja ut bolag som är lämpliga att analysera. Du får nyckeltal och viktiga datum för börsens samtliga bolag. Dessutom kan du sortera eller söka på vilket nyckeltal du vill, du kan även sortera efter programmets tekniska indikatorer och formationer. Totalt finns ca 35 fundamentala nyckeltal i Hitta kursvinnare Pro. Vilka nyckeltal, indikatorer eller formationer du vill använda ställer du in genom menyvalet Verktyg -> Inställningar -> Nyckeltal, du kan även klicka på skiftnyckeln i verktygsraden för att komma till inställningarna för nyckeltalen direkt.

Nyckeltal: FörklaringKursSenaste slutkurs.
Börsvärde: Börsvärde beräknat på senaste slutkurs och aktuellt antal aktier.
P/e-tal: Aktuell kurs dividerat med senaste bokslutets vinst per aktie efter skatt.
P/e 12 mån: Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens vinst per aktie efter skatt.
P/s-tal: Aktuell börskurs dividerat med senaste bokslutets försäljning per aktie (d.v.s.. hur mycket börsen värderar varje försäljningskrona till).
P/s 12 mån: Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens försäljning per aktie efter skatt.
Vinstmarginal: Vinst före skatt dividerat med försäljningen, samtliga från senaste bokslut (resultat efter finansnetto i procent av årets försäljning, pretax profit margin eller EBT margin).
Räntabilitet: Avkastning på eget kapital. Företagets vinst dividerat med eget kapital.
Kurstillväxt 5 år: Genomsnittlig kurstillväxt per år de senaste fem åren. Exempel: Om kursen vid bokslutet för fem år sedan var 100 och vid det senaste bokslutet var 200 är kurstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):
100 kr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 200 kr
Försäljningstillväxt 5 år: Genomsnittlig försäljningstillväxt per år de senaste fem åren. Exempel: Om försäljningen vid bokslutet för fem år sedan var 1 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 2 400 Mnkr är försäljningstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):
 1200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 2400 Mnkr
Vinsttillväxt 5 år: Genomsnittlig vinsttillväxt per år de senaste fem åren. Exempel: Om vinsten vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är vinsttillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):
 200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr
Utdelningstillväxt 5 år: Genomsnittlig tillväxt i utdelningen per år de senaste fem åren. Exempel: Om utdelningen vid bokslutet för fem år sedan var 200 Mnkr och vid det senaste bokslutet var 400 Mnkr är utdelningstillväxten 15%, beräknat så här (något avrundat):
 200 Mnkr * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 400 Mnkr
Eget kapital tillväxt 5 år: Genomsnittlig tillväxt i eget kapital per år de senaste fem åren. Exempel: Om EK vid bokslutet för fem år sedan var 4 miljarder och vid det senaste bokslutet var 8 miljarder är tillväxten i EK 15%, beräknat så här (något avrundat):
 4 miljarder * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 *1,15 = 8 miljarder
Utdelningsandel: Utdelningen i procent av vinsten i senaste bokslutet.
Direktavkastning: Utdelning i senaste bokslutet dividerat med senaste slutkurs.
Kurs / EKSenaste slutkurs dividerat med eget kapital per aktie från senaste bokslut.
P / B (Price to book): Lika med Kurs / EK (se ovan). Börsvärdet i förhållandet till företagets egna kapital.
E/p (%)P/e inverterat: Senaste bokslutets vinst per aktie efter skatt, dividerat med aktuell kurs (uttryckt i procent).
E/p 12mån (%)P/e 12mån inverterat: Summan av fyra senaste kvartalens vinst per aktie efter skatt, dividerat med aktuell kurs (uttryckt i procent).
Vinst/aktie: Vinst per aktie efter skatt, senaste bokslut.
Utd./aktie: Utdelning per aktie, senaste bokslut.
Vinst/aktie före skatt: Vinst per aktie före skatt, senaste bokslut.

 
Följande nyckeltal tillkommer i Hitta kursvinnare Pro och Pro Plus
P/e 1: Aktuell kurs dividerat med vinstprognos från SME för innevarande räkenskapsår.
P/e 2: Aktuell kurs dividerat med vinstprognos från SME för nästkommande räkenskapsår.
P/s 1: Aktuell kurs dividerat med försäljningsprognos från SME för innevarande räkenskapsår.
P/s 2: Aktuell kurs dividerat med försäljningsprognos från SME för nästkommande räkenskapsår.
PEG 12 mån:P/e 12 mån dividerat med tillväxten i vinst per aktie för summa de fyra senaste kvartalen från summa de fyra kvartalen dessförinnan.
V.tillv.sen12m: Vinsttillväxt för de senaste 12 månaderna. D.v.s. summan av senaste 4 kvartalen, relativt summan av de 4 innan dess föregående kvartalen i procent.
V.tillv.föreg12m: Vinsttillväxt för de föregående 12 månaderna. D.v.s. summan av de (ett år bakåt) 4 föregående kvartalen, relativt summan av de 4 innan dess föregående kvartalen i procent.
Rapportdatum: Närmast kommande rapportdatum, delår eller bokslut.
Stämmodatum: Närmaste bolagsstämmodatum. Vid stämmodagens slut skall aktien innehavas för att få rätt till utdelning. Dag efter stämmodatum handlas aktien exklusive utdelning.
Vinstår (antal i rad): Antal år med vinst i en följd, start från senaste bokslut och bakåt. (visar på lång trend med vinst). Max 10 år bakåt eller max vad som bolaget redovisat i databasen.
Utd.år (antal i rad): Antal år med utdelning i en följd, start från senaste bokslut och bakåt. (visar på lång trend med utdelning). Max 10 år bakåt eller max vad som bolaget redovisat i databasen.
Många fler tekniska indikatorer och formationerDu kan även välja att visa aktuella värden för tekniska indikatorer och formationer. Indikatorerna beräknas enligt deras aktuella inställningar i Ta.