Modulen Ranking
Denna modul ger dig möjlighet att jämföra hur aktier har gått jämfört med t ex OMX eller annat index.
Går din aktie sämre eller bättre än index? Här får du svaret!

Introduktionsfilm Ranking

 

Praktiskt exempel Ranking

 

Hur du använder du verktygen i modulen ranking

Jämför med en aktie

Jämför med ett index

Tips o tricks

Lägg till bevakning

Ta bort bevakning

Lägg till kurslarm

Ta bort linjer

Våra kurser i Teknisk Analys

Här hittar du våra lärarledda kurser i Teknisk Analys.

Text från Aktiespararnas hjälpmanual:
Rankingmodulen kan du använda för att hitta aktier som överpresterar absolut (jämfört med sig själv) eller relativt (jämfört med exempelvis ett index) och som därmed är intressanta köpkandidater. Programmodulen består av ett valt antal kolumner som visar en vald utveckling under en vald period.

Absolut jämförelse
Vid en absolut jämförelse jämförs aktien med sig själv under en vald period. Du ställer in detta genom att välja Ingen jämförelse i rullgardinsmenyn till höger. Den aktie som har utvecklats bäst procentuellt sett under den valda perioden toppar den första kolumnen, som redovisar hur det har gått för samtliga aktier under perioden. Den andra kolumnen från vänster visar hur motsvarande aktie presterade under perioden före och så vidare. Alla aktier utgår från 100 och ett värde på 110 betyder att aktiekursen har stigit med 10 procent under perioden. På motsvarande sätt innebär ett värde på 85 att aktiekursen har sjunkit med 15 procent under perioden.
 
Relativ jämförelse
Vid en relativ jämförelse kan en aktie jämföras med en annan aktie, en sektor eller ett index. Du ställer in detta genom att välja vad du vill jämföra med i rullgardinsmenyn till höger. Den aktie som har utvecklats bäst relativt under den valda perioden toppar den första kolumnen. Ett värde på 125 betyder att aktien har utvecklats 25 procent bättre än valt jämförelseobjekt medan ett på 75 innebär att aktien har utvecklats 25 procent sämre. Den andra kolumnen från vänster visar hur motsvarande aktie presterade under perioden närmast tidigare relativt jämförelseobjekt och så vidare.
 
Om OMX Stockholm 30 väljs som jämförelseobjekt visar den första kolumnen till vänster aktuellt värde för indikatorn Relative Strength (RS-indikatorn) mot OMX-index under vald period. Den aktie som ligger i topp är alltså den som har utvecklats bäst jämfört med börsen under den valda perioden.
 
Färger och trender
I kolumnerna redovisas värdena med olika färger enligt tabellen nedan. Starka aktier visas i grönt, neutrala aktier i gult och svaga aktier i rött. Med hjälp av dessa färger är det enkelt att se när trendomslag har skett.
 
PrisutvecklingFärg
< 95 %ljusröd
95-98 %mörkröd
98-102 %gul
102-105 %mörkgrön
> 105 %ljusgrön
 
Inställningar
Under menyvalet Verktyg -> Inställningar -> Ranking kan två inställningar göras. Tid för varje jämförelse anger tidsperioden mellan kolumnerna (3 dagar, 1 vecka, 3 veckor eller 1 månad) och antal perioder anger antalet kolumner som visas (2-15).